Phòng GDĐT huyện Ea Súp tổ chức Hội thi GVCN Giỏi bậc THCS cấp huyện năm học 2021-2022

Phòng GDĐT huyện Ea Súp tổ chức Hội thi GVCN Giỏi bậc THCS cấp huyện năm học 2021-2022

Lượt xem:

Thời gian: đợt 1: ngày 19/3/2022 thi Báo cáo biện pháp đợt 2: tháng 4/2022 (dự kiến) thi Thực hành Hội thi có 12 đơn vị và 35 GV tham gian dự thi [...]