Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra kết quả đạt chuẩn xoá mù chữ tại huyện Ea Súp (24/08/2023)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 24/8, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do ông Hoàng Mai Lê – chuyên viên chính Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn đã về kiểm tra kết quả đạt chuẩn xóa mù chữ tại huyện EaSúp.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Công – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện; tham gia buổi làm việc còn có các thành viên Ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện; lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT; Đại diện Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ông Phạm Công – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Tính đến cuối năm 2022, 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ea Súp đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, số người từ 15-25 tuổi đạt chuẩn biết chữ mức độ 1 là 13.366 chiếm99,72%; số người từ 15-35 tuổi  đạt chuẩn biết chữ mức độ 1 là 28.695 người , đạt 98,56%; số người từ từ 15-60 đạt chuẩn biết chữ  mức độ  là 51.321 đạt 95,92%; số người từ 15-25 tuổi đạt chuẩn biết chữ mức độ 2 là 13.306 chiếm 99,28%; số người từ 15-35 tuổi  đạt chuẩn biết chữ mức độ 2 là 28.152 người , đạt 96,71%; số người từ từ 15-60 đạt chuẩn biết chữ  mức độ 2 là 48.542 đạt 90,74%; số người khuyết tật có khả năng học tập được tiếp giáo dục từ 15-25 tuổi đạt 100%, từ 15-60 đạt 46,4%.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra các loại hồ sơ về xóa mù chữ  của các xã, thị trấn, kiểm tra thực tế tại BCĐ phổ cập GD, xóa mù mữ và 4 hộ dân ở thị trấn EaSúp và xã CưMlan, qua đó có cơ sở đánh giá, xem xét công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ của huyện. Đối chiếu với các tiêu chuẩn Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ,và thông tư 07/2016/TT-BGDĐT Đoàn công tác đánh giá huyện EaSúp đạt chuẩn xóa mù chữ đạt mức độ 1. Về hồ sơ, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận XMC đầy đủ, đảm bảo khoa học, đúng quy định.

Hình ảnh đại biểu tham dự buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Hoàng Mai Lê – chuyên viên chính Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xóa mù chữ trên địa bàn huyện thời gian qua. Đặc biệt Ban chỉ đạo PCGD, XMC của huyện  đã thực hiện đúng và đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên và triển khai đến từng đơn vị để thực hiện tốt công tác xóa mù chữ theo quy định; Tiêu chuẩn đảm bảo xóa mù chữ cũng được thực hiện đúng quy định; Hồ sơ, thủ tục kiểm tra công nhận xóa mù chữ được thực hiện đúng theo quy trình hướng dẫn. Để tiếp tục duy trì kết quả đạt được, đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa trong công tác PCGD và xóa mù chữ trên địa bàn. Đặc biệt cần tích cực đầu tư cơ sở vật chất xây dựng trường lớp học, đầu tư cho con người phục vụ trong ngành giáo dục và đầu tư cho trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập. bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, người tham gia công tác này; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các trung tâm học tập cộng đồng.

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Phạm Công – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đoàn công tác, đồng thời đồng chí khẳng định: Thời gian qua, UBND huyện luôn đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục nói chung và công tác xóa mù chữ nói riêng, có được kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của Phòng GD&ĐT, của các nhà trường, các xã, thị trấn còn có sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tỉnh ĐăkLăk trong việc thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn, tạo nền tảng vững chắc làm tiền đề quan trọng để huyện EaSúp nâng cao dân trí tại địa phương.

Nguồn: Thu Huyền