• Nguyễn Văn Khóa
 • Ban lãnh đạo
 • Trưởng phòng
 • 0982376079
 • nvkhoa77@gmail.com
 • Trưởng phòng, Bí thư chi bộ, Huyện ủy viên - phụ trách chung
 • Trần Văn Hải
 • Ban lãnh đạo
 • Phó Trưởng phòng
 • 0905065797
 • Phó Trưởng phòng, Phó Bí Thư chi Bộ - Quản lý chuyên môn bậc Mầm non
 • Lê Đình Quý
 • Ban lãnh đạo
 • Phó Trưởng phòng
 • 0976456489
 • Phó Trưởng phòng - Tư tưởng chính trị, Quản lý chuyên môn bậc Tiểu học