Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
32/KH-UBND 14/07/2023 Kế hoạch, Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Phòng GDĐT huyện
13/KH-UBND 11/01/2023 Kế hoạch, Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của UBND huyện Ea Súp
238/KH-UBND 20/12/2022 Kế hoạch, Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023