Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức Phòng GDĐT huyện Ea Súp năm học 2021- 2022

I. Thông tin chung:

II. Thông tin về Lãnh đạo:

1. Ông: Nguyễn Văn Khóa – Trưởng phòng

Số điện thoại: 0982.376.079

Email: nvkhoa77@gmail.com

2. Ông: Trần Văn Hải – Phó Trưởng phòng

Số điện thoại: 0905.065.797

Email:

3. Ông: Lê Đình Quý – Phó Trưởng phòng

Số điện thoại: 0976.456.489

Email:

III. Thông Tin các bộ phận chức năng:

1. Ông: Nguyễn Văn Nguyện – Chuyên viên – Kế toán.

2. Ông: Phạm Mạnh Quang – Phụ trách CM bậc THCS.

3. Ông: Trần Văn Thạnh – Phục trách CM bậc Tiểu học.

4. Bà: Trần Thị Oanh – Phụ trách CM bậc Mầm non.

5. Ông: Lê Phong Lan – Phụ trách Tổ chức – Tổng hợp, Thi đua khen thưởng.

6. Bà: Nguyễn Thi Vân Anh – Văn Thư.

IV: Nhiệm vụ được giao:

1. Ông Nguyễn Văn Khóa – Trưởng phòng

1.1. Chịu trách nhiệm trước Pháp luật, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về mọi hoạt động và kết quả công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

1.2. Phụ trách chung các hoạt động của cơ quan, ngành Giáo dục và Đào tạo  huyện; đồng thời trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

– Chủ tài khoản của cơ quan, công tác tài chính, kế hoạch thu- chi, thanh quyết toán theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Quản lý tài sản, đất trường học, xây dựng, sửa chữa và mua sắm CSVC trang thiết bị trường học.

– Công tác Đảng, tổ chức, cán bộ của ngành.

– Công tác hành chính của cơ quan.

– Chủ tịch hội đồng thi đua – khen thưởng – kỷ luật của ngành và thành viên hội đồng thi đua – khen thưởng huyện.

– Công tác chuyên môn bậc trung học cơ sở.

1.3. Theo dõi, chỉ đạo công tác pháp chế; hoạt động xã hội phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; hoạt động phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học; phòng, chống bão lụt và thiên tai; công tác chính trị, tư tưởng tại các trường học trực thuộc.

2. Ông Trần Văn HảiPhó trưởng phòng – Tham mưu, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng phụ trách các lĩnh vực:

2.1.  Chủ tài khoản được ủy quyền thứ 1 của  Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

2.2. Thay mặt Trưởng phòng điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng khi được Trưởng phòng ủy quyền.

2.3. Phụ trách các mặt công tác sau:

– Chịu trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (theo quy định).

– Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo (Bậc mầm non, THCS) theo thẩm quyền và công tác cải cách hành chính trong ngành Giáo dục huyện.

– Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện chuyên môn ngành học Mầm non

– Công tác kiểm định chất lượng giáo dục bậc Mầm non, THCS.

– Công tác tổng hợp của cơ quan, dân vận chính quyền của cơ quan.

– Công tác kết nghĩa giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; công tác kết nghĩa các trường học; Nông thôn mới.

– Công tác chế độ, chính sách đối với người học, theo dõi giáo dục học sinh dân tộc thiểu số, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật và giáo dục học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chỉ đạo các chương trình dạy tiếng ÊĐê trong trường tiểu học và THCS  giai đoạn 2021 – 2025, trường lớp dạy song ngữ.

– Chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia, Đề án ngoại ngữ ở bậc học Mầm non, THCS.

– Công tác quản lý dạy thêm, học thêm; nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục kể cả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục; dạy thêm, học thêm bậc THCS.

– Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác nữ công; công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình của cả ngành.

2.4. Công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự của cơ quan và các trường học trực thuộc.

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

3. Ông Lê Đình QuýPhó trưởng phòng – Tham mưu, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng phụ trách các lĩnh vực:

3.1. Phụ trách các mặt công tác sau:

– Quy hoạch, xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn về Giáo dục và Đào tạo theo kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội huyện.

– Công tác công nghệ thông tin của ngành Giáo dục huyện; cổng thông tin điện tử của phòng.

– Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo (Bậc Tiểu học) theo thẩm quyền.

– Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện chuyên môn ngành học Tiểu học.

– Công tác kiểm định chất lượng giáo dục bậc Tiểu học.

– Chỉ đạo các hoạt động đoàn, đội các trường, hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ; Công tác thư viện và thiết bị trường học; Giáo dục sức khỏe và Y tế học đường; Vệ sinh môi trường và nước sạch; Vệ sinh an toàn thực phẩm trong toàn ngành.

– Chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia, Đề án ngoại ngữ ở bậc học Tiểu học.

– Công tác quản lý dạy thêm, học thêm kể cả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về dạy thêm, học thêm bậc Tiểu học.

– Công tác Giáo dục thường xuyên;  Phổ cập giáo dục Mầm non, Tiểu học và THCS;

– Tham gia cùng UBND xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng; Công tác khuyến học và cựu giáo chức.

– Các chương trình : “Xanh – Sạch – Đẹp”, hoạt động Chữ thập đỏ các trường học.

– Theo dõi việc thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về tinh thần tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và  Phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

3.2. Công tác pháp chế; hoạt động xã hội phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; hoạt động phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học; phòng, chống bão lụt và thiên tai; công tác chính trị, tư tưởng tại các trường học trực thuộc.

3.3. Đôn đốc, xây dựng các loại báo cáo tuần, tháng, quý, năm, kế hoạch thường xuyên, định kỳ và đột xuất.

3.4. Quản lý, bảo vệ cơ sở vật chất, tài sản, công tác phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự nội bộ cơ quan, tự vệ cơ quan.

3.5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

4. Ông Lê Phong Lan – Giáo viên trường THCS Quang Trung, trưng tập về Phòng GD&ĐT- tham mưu lãnh đạo Phòng về các mảng công tác thi đua, khen thưởng; thống kê – tổng hợp; tổ chức, Công nghệ thông tin. Thực hiện nhiệm vụ sau:

4.1 Phụ trách mảng Công nghệ thông tin trong toàn ngành và cơ quan; Tổng hợp kết nối chung các phần mềm của 3 bậc học.

4.2. Tổng hợp công tác thi đua khen thưởng trong toàn ngành và cơ quan.

4.3. Công tác thống kê – tổng hợp: chủ trì, phối hợp các bộ phận liên quan tổng hợp; Tổng hợp nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng thâm niên nhà giáo.

4.4. Xây dựng kế hoạch hàng năm, tháng, tuần và lưu trữ toàn bộ hồ sơ tài liệu thuộc công việc được phân công; Xây dựng các loại báo cáo tuần, tháng, quý, năm, kế hoạch thường xuyên, định kỳ và đột xuất.

4.5. Tham mưu lãnh đạo Phòng trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4.6. Phối hợp với các bộ phận khác tham mưu công tác quy hoạch mạng lưới các trường học trên địa bàn huyện.

4.7. Tham mưu các hồ sơ về thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia, tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài).

4.8. Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý.

4.9. Thực hiện và hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc của các cơ sở giáo dục; tham mưu tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc cho các cơ sở giáo dục.

4.10. Tham mưu các vấn đề liên quan việc tuyển dụng, sử dụng, hợp đồng, điều động, luân chuyển, biệt phái đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường.

4.11. Tham mưu hồ sơ, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập (các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo).

4.12. Theo dõi công tác phát triển đảng trong toàn ngành.

4.13. Tham mưu các loại hồ sơ: tiếp nhận, thuyên chuyển, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành.

4.14. Theo dõi việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng thường xuyên công chức, viên chức toàn ngành.

4.15. Theo dõi và tổng hợp việc đánh giá xếp loại công chức, viên chức của cơ quan và toàn ngành; việc đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên trong toàn ngành.

4.16.  Phụ trách công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành.

4.17. Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình sử dụng biên chế.

4.18. Bảo vệ cơ sở vật chất, tài sản, công tác phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự nội bộ cơ quan, tự vệ cơ quan.

4.19. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phòng phân công.

5. Ông Phạm Mạnh Quang – Giáo viên trường THCS Ea Lê, trưng tập về Phòng GD&ĐT – Tham mưu lãnh đạo Phòng về các mảng Công tác Trung học cơ sở; Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Phổ cập giáo dục; Công tác KĐCLGD – CQG bậc THCS. Thực hiện nhiệm vụ sau:

5.1. Phụ trách mảng chuyên môn, Tổ chức các Hội thi bậc THCS, công tác phong trào thể dục thể thao, văn nghệ trong toàn ngành; Ghi chép biên bản các cuộc họp do lãnh đạo phòng chủ trì.

5.2. Phụ trách công tác thi đua – khen thưởng bậc THCS.

5.3. Phụ trách công tác Thống kê – báo cáo số liệu trên các phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành bậc THCS.

5.4. Phụ trách công tác bồi dưỡng thường xuyên bậc THCS, hướng nghiệp dạy nghề học sinh phổ thông, các phương pháp và kỹ thuật dạy học mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bậc THCS.

5.5. Phụ trách công tác triển khai thực hiện và giám sát Hệ thống phần mềm tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 bậc THCS (Chương trình ETEP).

5.6. Phụ trách công tác triển khai thực hiện và giám sát Hệ thống phần mềm kiểm định chất lượng –  trường chuẩn quốc gia bậc THCS (Phần mềm ABOT), Chương trình vnen trung học cơ sở.

5.7. Phụ trách công tác xây dựng thư viện chuẩn và thiết bị trường học, cơ sở vật chất bậc THCS.

5.8. Xây dựng kế hoạch hàng năm, tháng, tuần của bậc THCS – Chuyên trách về thực hiện quy chế chuyên môn của bậc THCS và theo dõi công tác chuyên môn bậc THCS, theo dõi việc dạy thêm, học thêm và dạy 2 buổi/ngày, giáo dục hòa nhập bậc THCS.

5.9. Chuyên trách công tác Phổ cập giáo dục xóa mù chữ và theo dõi kế hoạch phát triển và hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng.

5.10. Lưu trữ toàn bộ bảng ghi tên, ghi điểm, cấp phát văn bằng bậc học thcs. Lưu trữ các bài thi, kiểm tra các loại theo quy định. Quản lý toàn bộ tài liệu liên quan đến chuyên môn bậc THCS.

5.11. Tham mưu lãnh đạo phòng thực hiện quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

5.12. Chuyên trách giáo dục thể chất, an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy học đường, công tác đoàn, đội và các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

5.13. Tham mưu lãnh đạo phòng về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, dạy học.

5.14. Tham mưu công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

5.15. Theo dõi việc thực hiện đề án dạy ngoại ngữ tại các nhà trường trung học cơ sở, PTDTNT THCS huyện Ea Súp, TH-THCS Chu Văn An.

5.16. Bảo vệ cơ sở vật chất, tài sản, công tác phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự nội bộ cơ quan, tự vệ cơ quan.

5.17. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Phòng phân công.

6. Ông Trần Văn Thạnh – Giáo viên trường tiểu học Cư Mlan, trưng tập về Phòng GD&ĐT – Tham mưu lãnh đạo Phòng về mảng công tác Chuyên môn Tiểu học; Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Công tác KĐCLGD – CQG bậc Tiểu học. Thực hiện nhiệm vụ sau:

6.1. Phụ trách mảng chuyên môn, quy chế chuyên môn, kiểm tra các hoạt động dạy học của giáo viên, Tổ chức các hội thi bậc, công tác phong trào thể dục thể thao, văn nghệ trong Tiểu học.

6.2. Phụ trách công tác thi đua – khen thưởng bậc Tiểu học.

6.3. Phụ trách công tác Thống kê – báo cáo số liệu trên các phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành bậc Tiểu học.

6.4. Phụ trách công tác bồi dưỡng thường xuyên bậc Tiểu học, các phương pháp và kỹ thuật dạy học mới theo Chương trình hiện hành, Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 bậc Tiểu học.

6.5. Phụ trách công tác triển khai thực hiện và giám sát Hệ thống phần mềm tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 bậc Tiểu học (Chương trình ETEP).

6.6. Phụ trách công tác triển khai thực hiện và giám sát Hệ thống phần mềm kiểm định chất lượng –  Trường chuẩn quốc gia bậc Tiểu học (Phần mềm ABOT).

6.7. Phụ trách công tác xây dựng thư viện chuẩn và thiết bị trường học, cơ sở vật chất bậc Tiểu học.

6.8. Phụ trách công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.

6.9. Phụ trách chương trình dạy song ngữ Ê Đê – Việt và công tác giáo dục học sinh dân tộc thiểu số.

6.10. Cấp phát, lưu trữ và theo dõi việc thực hiện các tài liệu thuộc chuyên môn tiểu học.

6.11. Phụ trách tủ sách giáo khoa, tài liệu tham khảo nghiên cứu của bậc Tiểu học.

6.12. Theo dõi việc thực hiện đề án dạy ngoại ngữ tại các nhà trường tiểu học, theo dõi công tác phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi.

6.13. Bảo vệ cơ sở vật chất, tài sản, công tác phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự nội bộ cơ quan, tự vệ cơ quan.

6.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Phòng phân công.

7. Bà Trần Thị Oanh – Phó hiệu trưởng trường mầm non Ia JLơi, trưng tập về Phòng GD&ĐT – Hỗ trợ lãnh đạo Phòng về mảng công tác Mầm non. Thực hiện nhiệm vụ sau:

7.1. Phụ trách mảng chuyên môn, Tổ chức các hội thi, công tác phong trào thể dục thể thao, văn nghệ trong bậc mầm non.

7.2. Phụ trách công tác thi đua – khen thưởng bậc Mầm non.

7.3. Phụ trách công tác Thống kê – báo cáo số liệu trên các phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành bậc Mầm non.

7.4. Phụ trách công tác triển khai thực hiện và giám sát Hệ thống phần mềm kiểm định chất lượng –  Trường chuẩn quốc gia bậc MN (Phần mềm ABOT).

7.5. Hỗ trợ lãnh đạo Phòng thực hiện các thủ tục hành chính liên quan việc mở các lớp, trường MN tư thục.

7.6. Hỗ trợ lãnh đạo phòng quản lý, theo dõi và chỉ đạo ( điều kiện, chất lượng,…) việc tổ chức nuôi dạy các nhà trẻ, nhóm trẻ, trường lớp MN tư thục.

7.7. Hỗ trợ lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch hàng năm, tháng, tuần và lưu trữ toàn bộ hồ sơ tài liệu thuộc công việc được phân công.

7.8. Hỗ trợ lãnh đạo phòng theo dõi, kiểm  tra chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học bậc Mầm non.

7.9. Theo dõi công tác nha học đường, giáo dục sức khỏe và y tế học đường, vệ sinh môi trường.

7.10. Thống kê, báo cáo các nội dung liên quan đến giáo dục Mầm non.

7.11. Theo dõi công tác phổ cập Mầm non cho trẻ 5 tuổi.

7.12. Theo dõi công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ  và vệ sinh an toàn thực phẩm trong các nhà trường thuộc phòng.

7.13. Bảo vệ cơ sở vật chất, tài sản, công tác phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự nội bộ cơ quan, tự vệ cơ quan.

7.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phòng phân công.

8. Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Nhân viên văn thư trường tiểu học Ea Súp – Hỗ trợ lãnh đạo Phòng về mảng công tác văn thư, lưu trữ

8.1. Hỗ trợ thực hiện công tác văn thư của phòng theo nghị định số 30/2020/NĐ-CP, ngày 05/02/2020 về công tác văn thư:

– Tiếp nhận, đăng ký và theo dõi, chuyển giao văn bản đi và công văn đến.

– Sắp xếp, bảo quản, lưu trữ phục vụ việc tra cứu, sử dụng bản lưu văn bản, báo cáo theo niên hạn.quản lý sổ đăng ký văn bản; đảm bảo công tác bí mật nhà nước.

– Quản lý, sử dụng con dấu cơ quan, hội khuyến học, hội cựu giáo chức.

8.2. Phụ trách công tác thủ quỹ của cơ quan phòng giáo dục và đào tạo.

8.3. Sử dụng, bảo quản các phương tiện làm việc chung của bộ phận hành chính (máy vi tính, máy photo copy, máy fax ).

8.4. Bảo vệ cơ sở vật chất, tài sản, công tác phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự nội bộ cơ quan, tự vệ cơ quan.

8.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phòng phân công.

9. Ông Nguyễn Văn NguyệnChuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo – Hỗ trợ lãnh đạo Phòng mảng công tác tài chính – kế toán

9.1. Tổ chức, phân công, chỉ đạo, hướng dẫn bộ phận kế toán, đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và năng lực của từng cá nhân.

9.2. Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tham mưu lãnh đạo phòng lập dự toán của cơ quan phòng; lập dự toán ngân sách hàng năm đối với các nhà trường trực thuộc. Trực tiếp tham mưu Trưởng phòng điều hành dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm, thuộc phạm vi quản lý của phòng theo đúng quy định của luật ngân sách.

9.3. Chịu trách nhiệm tham mưu trưởng phòng về kế hoạch đầu tư xây dựng, sửa chữa CSVC, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trẻ em phục vụ cho dạy và học của ngành.

9.4. Trực tiếp theo dõi, tham mưu trình trưởng phòng  ký duyệt thanh, quyết toán khối lượng và giá trị xây dựng, sửa chữa các công trình do phòng giáo dục và đào tạo làm chủ đầu tư.

9.5. Tham mưu các văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc về chấp hành các quy định về quản lý tài chính, tài sản trong nhà trường; các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục; cơ chế chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn.

9.6. Cập nhật theo dõi tình hình biên chế, lao động tiền lương và tài sản tại các thời điểm phục vụ cho công tác quản lý chỉ đạo của ngành và việc báo cáo lập kế hoạch hàng năm.

9.7. Tham mưu giải quyết các nhu cầu kinh phí hoạt động chuyên môn, thường xuyên, theo dõi đối chiếu, tổng hợp báo cáo quyết toán theo chế độ tài chính, kế toán hiện hành và việc thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động trong các trường trực thuộc.

9.8. Theo dõi tham mưu cho lãnh đạo phòng các khoản thu chi ngoài ngân sách và công tác vận động tài trợ của các trường học trực thuộc.

9.9. Bảo vệ cơ sở vật chất, tài sản, công tác phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự nội bộ cơ quan, tự vệ cơ quan.

9.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Phòng phân công.