Tổ chức Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 6/10, UBND huyện Ea Súp tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề: “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Công Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Ea Súp; đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện; Ban Tổ chức Huyện ủy; Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; đại diện lãnh đạo các phòng ban; đại diện chính quyền địa phương; đại diện lãnh đạo các trường học cùng 20 học sinh đại diện cho học sinh toàn huyện tham dự buổi lễ.

Đại biểu, giáo viên, học sinh tham dự Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay diễn ra từ ngày 2/10 đến ngày 8/10/2023, với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về năng lực tự học trong kỷ nguyên số; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt là yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số góp phần thực hiện thành công phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phạm Công nhấn mạnh đối với huyện Ea Súp, trong những năm qua, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện đã tích cực hưởng ứng phong trào học tập suốt đời, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, khơi gợi cảm hứng, vun đắp khát vọng học tập của nhiều thế hệ, nhất là các em học sinh, qua đó góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của ngành giáo dục huyện nhà.

đồng chí Phạm Công –  Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Ea Súp phát biểu tại buổi lễ

Để triển khai hiệu quả Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023, các cấp, các ngành, địa phương trong huyện cần tập trung triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động người dân hiểu được chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023, trong đó chú trọng các hoạt động như; Tập trung đổi mới các hoạt động thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, trên các Trang mạng xã hội về tầm quan trọng của chuyển đổi số, xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số; Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; khuyến khích giáo viên và học sinh thường xuyên tham gia các diễn đàn, các câu lạc bộ trực tuyến để giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học… Bên cạnh đó, khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ phối hợp, đồng hành tài trợ cho các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện triển khai các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh và phụ huynh học sinh, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện. Khuyến khích các Thư viện, các Trung tâm học tập cộng đồng, các cơ sở giáo dục hợp tác, chia sẻ hỗ trợ nhau về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, kinh nghiệm quản lý các nguồn nhân lực, nguồn tài nguyên học liệu mở, đồng thời tăng cường các hoạt động khoa học, triển khai các mô hình đọc sách chia sẻ tri thức phổ biến kỹ năng, kinh nghiệm đọc góp phần cho sự thành công của kế hoạch học tập suốt đời năm 2023.

Các đại biểu gửi thông điệp hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2023