Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP 30/12/2022 Nghị định, Nghị định về Hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Nghị định số 135/2020/NĐ-CP 28/11/2020 Nghị định, Nghị định Quy định về Tuổi nghỉ hưu
130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Nghị định, Nghị định Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Nghị định, Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
298/CP-V.I 22/07/2019 Nghị định, Công văn đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP
59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Nghị định, Nghi định Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, Chống tham nhũng