Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
36/2018/QH14 23/12/2018 Luật, Luật Phòng, Chống Tham Nhũng